Duurzaam Denken en Doen: optimistische visies op 2035

In het jaar 2035 ziet de wereld er een stuk vrolijker uit dan nu. Gebouwen zijn begroeid met groene planten, waardoor steden een stuk aangenamer zijn dan tegenwoordig. Energie halen we niet meer uit vervuilende kolencentrales maar uit de zon of de wind. Grondstoffen worden niet verspild, maar oneindig hergebruikt. De economie vaart er wel bij en kinderarbeid of extreme armoede komen niet meer voor.

Of dit optimistische beeld nu wel of niet werkelijkheid wordt, het is wél de toekomstvisie die de 400 auteurs van het boek Duurzaam Denken en Doen op papier zetten. De positieve kijk op het leven in 2035 is de uitkomst van een groot en uniek crowdsourcingproject dat opgezet is door prof.  Jan Jonker van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zelf heb ik aan dit project meegedaan als mede-auteur van het hoofdstuk economie en als lid van de kernredactie. Lees meer over dit bericht

Advertentie

Hennie Roorda uit gemeenteraad Nijmegen

GroenLinks-raadslid Hennie Roorda verlaat op 1 juni de Nijmeegse gemeenteraad. Ze wordt opgevolgd door Jos Reinhoudt. Haar vertrek heeft geen politieke redenen: ze verwacht in november haar vierde kind en wil de zorg voor haar gezin niet langer combineren met het werk voor de gemeenteraad. Ze blijft wel bestuurder van het Waterschap Rivierenland.

Hennie Roorda (39) was raadslid vanaf 2002. Daarmee behoort ze in de fractie van GroenLinks tot de oudgedienden. Tot haar portefeuilles behoren jeugd, wijken en spelen, milieu, groen, duurzaamheid en klimaat.

Hennie Roorda: “Negen prachtige jaren politiek, waar we als GroenLinks,maar ook als hele gemeenteraad  veel goede dingen voor de stad hebben weten te bewerkstelligen. Er is veel geïnvesteerd in de wijken, in (natuur) speelgelegenheden, in groen. Het behoud van het politiebosje en later het bosje van Vroom in Brakkestein waren daarbij belangrijke zaken. We hebben als raad gezamenlijk een prachtig klimaatplan neergezet, waarmee we qua duurzaamheid in Nederland voor de dag kunnen komen.” Lees meer over dit bericht