Smog boven Nijmegen

De luchtkwaliteit in Nijmegen is niet best: de hoeveelheid fijnstof is ruim drie keer zo hoog als volgens de EU-normen is toegestaan. Dat blijkt uit de metingen die gedaan worden door de Clean Air Bus die vandaag aan de Kapittelweg staat. Met de speciale meetbus wil een samenwerkingsverband van onder meer longfunctieanalisten, de Radboud Universiteit en een fabrikant van luchtfilters aandacht krijgen voor het belang van schone lucht. Lees meer over dit bericht

Advertentie

Proef met licht asfalt in Nijmegen

Nijmegen gaat een proef doen met reflecterend asfalt. Daardoor kan misschien bespaard worden op openbare verlichting. Dat heeft wethouder Tankir deze week besloten. Het idee voor het experiment met reflecterende wegdekken werd door GroenLinks ingebracht bij de bespreking van de nota ‘Zicht op Nijmeegs licht’ op 28 september. Lees meer over dit bericht

College: geen gasboringen in Nijmegen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen is het volledig met GroenLinks eens dat (proef)boringen naar onconventioneel gas in onze stad niet wenselijk zijn. Dat blijkt glashelder uit de brief die ik gisteren kreeg naar aanleiding van mijn schriftelijke vragen over dit onderwerp.

De brief laat geen enkel misverstand bestaan over de opvatting van het college: “Het gebruik van grote hoeveelheden chemicaliën bij deze techniek kan leiden tot verontreiniging van het grondwater, de bodem en de lucht daarboven. Nijmegen e.o. is voor zijn drinkwaterwinning afhankelijk van dit grondwater. De keuze voor boringen naar onconventioneel gas kan om deze redenen sowieso als onwenselijk worden beschouwd. Winning van schaliegas in een stedelijk gebied vergroot deze risico’s verder, vanwege de hogere concentratie van mensen en gebouwen en is dus per definitie ongewenst.”

Nijmegen wil zijn ondergrond goed beschermen. Er komen dus geen gasboringen en er wordt ook geen kernafval onder de stad opgeslagen.

Natuurlijk ben ik erg blij met het antwoord van het college, want ik wil dat Nijmegen zich duurzaam ontwikkelt. Gasboringen horen daar niet bij, aandacht voor schone energie wel. Daar zal ik me de komende tijd extra op richten.