Initiatiefvoorstel GroenLinks: meer aandacht voor ZZP’ers

zzpVandaag heb ik mijn initiatiefvoorstel ingediend om de positie van ZZP’ers in Nijmegen te versterken. Het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel is de afgelopen jaren enorm gestegen. In Nijmegen staan ruim 6000 bedrijven als eenmanszaak geregistreerd maar in het economisch beleid van de stad is er nog geen aandacht voor deze groep ondernemers. Dat wil ik met dit voorstel oplossen. Bij elkaar vormen de ZZP’ers een van de grootste bedrijven in onze stad. Ze zijn voor de lokale economie dus van enorm belang. Dat willen we graag terugzien in het beleid. Lees meer over dit bericht