‘Tegenbeweging’ haalt MVO-trendrapport niet

truth1De opwarming van de aarde is een mythe, in werkelijkheid koelt de aarde de laatste jaren enigszins af. Het kan best zijn dat het CO2-gehalte de laatste eeuw is toegenomen, maar dat komt niet door menselijke activiteiten. Het verstoken van fossiele brandstoffen heeft nauwelijks invloed op de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. En als dat al zo zou zijn, dan nog heeft dat weinig met klimaatverandering te maken. Het klimaat is altijd al aan veranderingen onderhevig geweest: denk aan de ijstijden. Kortom: klimaatbeleid is dure flauwekul.

Dit is, ruw samengevat, de opvatting van een groep mensen die meestal aangeduid worden als ‘klimaatscepitici’. Zij verwijten de ‘alarmisten’ dat ze lijden aan een soort wetenschappelijke tunnelvisie die ertoe leidt dat iedere orkaan of warme zomerdag uitgelegd wordt als een gevolg van door menselijke activiteiten veroorzaakte klimaatverandering. De sceptici wijzen erop dat klimaatmodellen onvolledig zijn, dat meetstations doorgaans op relatief warme plekken staan, dat klimaatverandering van alle tijden is en dat klimaatwetenschappers fouten maken, frauderen en onderzoeksgegevens achterhouden of aanpassen (‘climategate’).

In het maatschappelijk debat over het klimaat lijken deze sceptici het onderspit te delven. Landsregeringen, wethouders en deelnemers aan de internationale klimaatconferenties in Kopenhagen, Dubai en Cancun gaan er vanuit dat de antropogene klimaatverandering een feit is en bakkeleien hoogstens nog over het tempo waarin de CO2-uitstoot omlaag moet. Klimaatwetenschappers en transitiedenkers nemen de inbreng van de sceptici nauwelijks serieus. Erkend ‘alarmist’ Jan Rotmans twitterde: “Er is geen wetenschappelijke controverse onder klimaatonderzoekers: 97% schaart zich achter IPCC-conclusies”.

Charles Manson

In de afgelopen jaren is de toon van het debat feller geworden, van beide kanten. Het Heartland Instituut, een reactionaire denktank in de VS, vergeleek in mei 2012 klimaatwetenschappers met massamoordenaar Charles Manson, Osama bin Laden en Ted Kaczynski (de ‘Unabomber’). Aan de andere kant zijn ontkenners van klimaatverandering wel eens vergeleken met Holocaust-ontkenners.

Ook in Nederland zijn tientallen weblogs en twitteraccounts van klimaatsceptici en sceptische reaguurders te vinden. In toon en diepgang variëren ze enorm. Aan de ene kant van het spectrum staan de soms hilarisch getoonzette berichten van Geenstijl, die gaan over ‘klimaathoaxende priushippies met terrasverwarmerhaat’, de ‘milieumafia’ en de ‘klimaatgestapo’.

Aan de andere kant staat de website van de Groene Rekenkamer, een van de bekendste platforms voor klimaatsceptici. Deze site profileert zich als serieus tegengeluid, maar ook hier wordt de meerderheid van ´activisten, journalisten, voorlichters, politici en onderzoekers´ vergeleken met ´galmende profeten´ die aansturen op een maatschappij die lijkt op een ´mengeling van het socialisme van Pol Pot en dat van Stalin´. Daar tussendoor is af en toe een wat serieuzer verhaal te vinden over de onzekerheden in klimaatmodellen.

Geen compromis

In de wirwar van scheldpartijen en serieuze pogingen om een echt debat tevoeren kwam in 2012 de nieuwe website climatedialogue.org op, bedoeld om te de-polariseren. Van een levendige discussie is op de site geen sprake. Geen van beide kampen lijkt veel zin te hebben om tot een compromis te komen.

De gevestigde wetenschap houdt het heft dus stevig in handen. Er zal ook in 2013 gepolariseerd en gescholden worden, maar serieuze twijfel aan de door mensen veroorzaakte klimaatverandering is er niet. Het bedrijfsleven volgt dezelfde lijn, als is het maar omdat de isolatie van gebouwen, het ophogen van dijken en de handel in zonnepanelen volop commerciele kansen bieden. Daarmee is de invloed van de tegenbeweging wel heel marginaal geworden. Te klein om het Trendrapport 2013 van MVO Nederland te halen.

Deze weblog is eerder gepubliceerd op de site van MVO Nederland.
Het PBL publiceertde recent de studie ‘Klimaatverandering: de feiten en het debat’ over hetzelde onderwerp.

 

One Response to ‘Tegenbeweging’ haalt MVO-trendrapport niet

  1. Carin says:

    Toch mooi dat Obama in ieder geval gisteren wel doordrongen was van klimaatverandering. heel bijzonder!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: