Goffertbad eeuwig open!

In de perspectiefnota die gisteren is uitgekomen, heeft het college van B&W het voornemen geuit om het Goffertbad per 2014 te sluiten. GroenLinks is het hier niet mee eens. Daarom heb ik een speciale actie-website geopend.

Het is al vaker gebeurd dat het Goffertbad met sluiting bedreigd werd, maar gelukkig is het bad tot nu toe altijd open gebleven. Sterker nog: het is al verschillende keren gebeurd dat de gemeenteraad heeft besloten dat het Goffertbad ‘eeuwig’ moet openblijven. Zie hier het raadsbesluit uit 2001. Aangezien het einde der tijden nog niet is aangebroken, mag het Goffertbad dus niet dicht. Voor wie de geschiedenis wil nalezen: op de website van de Gemeente Nijmegen zijn alle moties en debatten over het Goffertbad terug te vinden.

Advertenties