Seven Principles Inspiring the Green Economy

The transition from our current economic model to a more sustainable model is the main challenge of our times. Once again, one of the main themes of Rio+20, a UN summit held twenty years after its predecessor in Rio de Janeiro, Brazil, is ‘green economy’. Back in 1992 the discussions were focussed primarily on environmental issues. More recently, this focus has shifted almost exclusively towards an economic approach to sustainable development. Lees meer over dit bericht

Advertenties

Proef met licht asfalt in Nijmegen

Nijmegen gaat een proef doen met reflecterend asfalt. Daardoor kan misschien bespaard worden op openbare verlichting. Dat heeft wethouder Tankir deze week besloten. Het idee voor het experiment met reflecterende wegdekken werd door GroenLinks ingebracht bij de bespreking van de nota ‘Zicht op Nijmeegs licht’ op 28 september. Lees meer over dit bericht

GroenLinks: geen gasboringen in Nijmegen

GroenLinks Nijmegen heeft het college van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over boringen naar onconventioneel gas, zoals schaliegas en steenkoolgas. GroenLinks pleit voor een stop op gasboringen vanwege de grote risico’s voor bodem, landschap en milieu.

Gemeenteraadslid Jos Reinhoudt: ‘Iedereen weet dat fossiele brandstoffen opraken. Onconventioneel gas is alles behalve een duurzaam alternatief want de winning ervan is erg vervuilend, kost veel energie en tast het landschap aan.’ Lees meer over dit bericht

GroenLinks wil lichtreflecterende wegdekken

Lichtreflecterende wegdekken kunnen misschien helpen de hoeveelheid energie die Nijmegen nodig heeft voor openbare verlichting terug te dringen. Na mijn oproep op de politieke avond van 28 september heeft wethouder Turgay Tankir toegezegd dit te onderzoeken.

Openbare verlichting is in Nijmegen een grote energieverbruiker. Jaarlijks besteedt de gemeente 570 duizend euro aan stroom voor straatlantaarns. Het verlichtingsplan ‘Zicht op Nijmeegs Licht’ dat wethouder Tankir toen aan de gemeenteraad presenteerde gaat te weinig in op de mogelijkheden om dat stroomverbruik terug te dringen. De wethouder beloofde op korte termijn een nieuwe nota te presenteren waarin de suggesties van de raad verwerkt zijn. Lees meer over dit bericht

Rio+20: Transities naar Duurzaamheid

Het realiseren van een duurzame economie is de grote maatschappelijke uitdaging van dit moment. De ‘Groene Economie’ is ook een van de centrale thema’s voor Rio+20, de VN-bijeenkomst die in 2012 gehouden wordt, twintig jaar na de topconferentie in Rio de Janeiro.

In 1992 ging de discussie nog vooral over milieu, maar tegenwoordig is economie steeds meer de kern van de discussie over duurzame ontwikkeling. Steeds meer komt de vraag centraal te staan hoe we onze economie omvormen tot een Groene Economie.

Gelet op de urgentie van de duurzaamheidsvraagstukken, moet de veelbelovende notie van een ‘Groene Economie’ snel omgezet worden in concrete korte- en lange-termijn maatregelen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Lees meer over dit bericht

De toekomst van Duurzaam Inkopen

Na twee maanden hard nadenken is nog volslagen onduidelijk hoe de toekomst van duurzaam inkopen eruit zal zien. Dat blijkt uit het eerste voortgangsbericht van de werkgroep die zich heeft voorgenomen nog voor de zomer daarover een advies op te leveren. Daarom zal ik in deze weblog alvast wat suggesties doen; misschien heeft de werkgroep er wat aan.

In het voortgangsbericht staat: ‘Het advies wordt een advies op hoofdlijnen, dat lef, ambitie en vertrouwen uitstraalt. Het advies zal een omvang kennen van maximaal 15 pagina’s. De strekking van het advies is om de weeffouten uit het huidige beleid te halen en de goede elementen te behouden. De nadruk komt te liggen op innovatie, verduurzaming (de procesaanpak) en total cost of ownership. Zowel milieu als sociale duurzaamheid komen in het advies aan bod.’ Lees meer over dit bericht

Adviseur Jos als Kuifje in Mexico

Mexicaanse vlagAls consultant bij BECO is het altijd leuk als de adviezen die je geeft op een of andere manier opgevolgd worden. Maar in dit geval ben ik wel erg trots op het eindresultaat van mijn opdracht: Mexico-Stad presenteerde onlangs een duurzaamheidsagenda waar ik zelf aan mee heb mogen werken.

Als student heb ik mijn afstudeeropdracht gedaan in Mexico-Stad. Het was mijn eerste kennismaking met deze metropool. Bijna 20 miljoen inwoners, een fascinerende geschiedenis en een schitterende cultuur waarbij nog steeds zowel Azteekse als Spaanse wortels te zien zijn. Ik was meteen verkocht, en ik was daarom enorm vereerd toen ik gevraagd werd Mexico-Stad te helpen bij het opstellen van een duurzaamheidsagenda. Lees meer over dit bericht