Seven Principles Inspiring the Green Economy

The transition from our current economic model to a more sustainable model is the main challenge of our times. Once again, one of the main themes of Rio+20, a UN summit held twenty years after its predecessor in Rio de Janeiro, Brazil, is ‘green economy’. Back in 1992 the discussions were focussed primarily on environmental issues. More recently, this focus has shifted almost exclusively towards an economic approach to sustainable development. Lees meer over dit bericht

Rio+20: Transities naar Duurzaamheid

Het realiseren van een duurzame economie is de grote maatschappelijke uitdaging van dit moment. De ‘Groene Economie’ is ook een van de centrale thema’s voor Rio+20, de VN-bijeenkomst die in 2012 gehouden wordt, twintig jaar na de topconferentie in Rio de Janeiro.

In 1992 ging de discussie nog vooral over milieu, maar tegenwoordig is economie steeds meer de kern van de discussie over duurzame ontwikkeling. Steeds meer komt de vraag centraal te staan hoe we onze economie omvormen tot een Groene Economie.

Gelet op de urgentie van de duurzaamheidsvraagstukken, moet de veelbelovende notie van een ‘Groene Economie’ snel omgezet worden in concrete korte- en lange-termijn maatregelen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Lees meer over dit bericht

Klimaatverandering: ‘Breken is betalen’

In winkels waar ze breekbare prullaria verkopen zie je weleens bordjes hangen: ‘breken is betalen’. Niet zo dom van die middenstanders, want je wordt er toch wat voorzichtiger van. Je zult het maar meemaken: je draait je nietsvermoedend om, hoort gerinkel en het volgende moment zit je opgescheept met een in gruzelementen gevallen, veel te dure karamieken tuinkabouter. Maar wat doe je als het stampvol is in zo´n winkel en in het gedrang sneuvelt er een decoratief glazen hertje? Wie draait er dan op voor de schade? Iedereen? Niemand? De winkelier zelf? Dat wordt ruzie.

Precies op dit probleem promoveert op 17 december Miriam Haritz aan de Universiteit van Maastricht. Alleen is haar onderzoeksgebied niet een overvol boetiekje maar de aarde zelf, in plaats van naar kapotte tuinkabouters kijkt ze naar klimaatverandering, en haar ´breken is betalen´-bordje bestaat uit het Voorzorgsprincipe zoals dat in 1992 vastgelegd is in het Verdrag van Rio. De hamvraag: wie draait er op voor schade door klimaatverandering? Lees meer over dit bericht

Pas op: beleggen veroorzaakt crises!

Het ‘voorzorgsprincipe’ houdt in dat gebrek aan kennis nooit een excuus kan zijn om bij schadelijke effecten achteraf je aansprakelijkheid te ontlopen.  Dat geldt net zo goed voor tabak en olie als voor financiële dienstverlening.

Het voorzorgsprincipe is vastgelegd in het verdrag van Rio (1992): ‘als er kans is op serieuze of onomkeerbare schade, dan mag het gebrek aan volledige wetenschappelijke zekerheid niet gebruikt worden als reden om maatregelen uit te stellen.’ Het principe is vooral bekend in de wereld van  gezondheidszorg en milieu, waar ingrepen in complexe systemen resulteren in onvoorspelbare effecten. Lees meer over dit bericht