Hard werken om Nijmegen energieneutraal te maken

meer_duurzame_energie1De Nijmeegse ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn wordt breed gedragen door alle politieke partijen. ´Energieneutraal´ betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Een energieneutrale stad biedt voordelen op het gebied van economie (werkgelegenheid voor isolatiebedrijven en installateurs van zonnepanelen), luchtkwaliteit (geen fijnstof), klimaat (nauwelijks CO2-uitstoot), leveringszekerheid (hernieuwbare bronnen raken niet op) en de afhankelijkheid van buitenlandse regimes (geen steun aan onfrisse dictaturen). Dus genoeg argumenten vóór zon, wind en biomassa, tenminste zo lijkt het. Lees meer over dit bericht

Drie ideeën voor een duurzame school

groeneschoolAlle scholen kunnen meedoen aan het duurzamer maken van de stad. Daarom zet GroenLinks Nijmegen in een speciale leaflet drie inspirerende voorbeelden op een rijtje. De folder wordt verspreid onder alle basisscholen in Nijmegen en is bedoeld om actieve ouders en leraren aan te moedigen zelf werk te maken van het vergroenen van de school. Lees meer over dit bericht

Meer zonnepanelen op schooldaken

tekeningvita3Het college neemt een aantal ideeën uit mijn initiatiefvoorstel Zon Op School over. Dat betekent dat basisscholen in Nijmegen in de toekomst meer gebruik zullen maken van duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun dak te leggen. Tot nu toe waren basisscholen niet betrokken bij de klimaatdoelstellingen van de stad, terwijl juist kinderen belang hebben bij schone energie.

Lees meer over dit bericht