Van GoeroeJossie naar Jos Reinhoudt

Enige tijd geleden heb ik mijn Twitternaam veranderd van @GoeroeJossie in @JosReinhoudt. Van verschillende kanten is mij gevraagd wat daar precies de reden voor is. Zoals altijd zijn over historische momenten verschillende versies van het verhaal in omloop.

Hieronder vertel ik er twee, maar daarmee is niet gezegd dat een van twee de enige, volledige en complete waarheid beschrijft. Integendeel, beide versies kunnen gedeeltelijk waar of zelfs volledig uit de duim gezogen zijn. Daarnaast moedig ik iedereen aan met een ander, sterker of geloofwaardiger variant te komen. Lees meer over dit bericht