Vaart maken met FairTrade-gemeente

fairtradegemeenteNijmegen moet ernaar streven zo snel mogelijk FairTrade-gemeente te worden. Een van de eisen die daarvoor gelden is dat er een lokale werkgroep moet zijn die zich inzet om bedrijven en horeca te benaderen en FairTrade ‘op de kaart te zetten’. Vanavond kan het weleens zover komen dat er een werkgroep opgericht wordt. Dat zou een mooie stap voorwaarts zijn!

Lees meer over dit bericht

Advertentie

Zelf duurzaam inkopen: acht tips

‘Wie betaalt, bepaalt.’ Dit oudhollandse spreekwoord vat samen waarom duurzaam inkopen in theorie een ijzersterk  middel is om bedrijven te motiveren duurzamer te gaan werken. Als klant moet je alleen wel vragen om duurzamere producten. Nederlandse overheden kunnen dat nog veel vaker en veel beter doen, maar ook ondernemers kunnen duurzamer inkopen. De afgelopen jaren heb ik daar al veel over geroepen, en ook Management Team vroeg mij (nu als woordvoerder van MVO Nederland) om praktische tips. Lees meer over dit bericht

De toekomst van Duurzaam Inkopen

Na twee maanden hard nadenken is nog volslagen onduidelijk hoe de toekomst van duurzaam inkopen eruit zal zien. Dat blijkt uit het eerste voortgangsbericht van de werkgroep die zich heeft voorgenomen nog voor de zomer daarover een advies op te leveren. Daarom zal ik in deze weblog alvast wat suggesties doen; misschien heeft de werkgroep er wat aan.

In het voortgangsbericht staat: ‘Het advies wordt een advies op hoofdlijnen, dat lef, ambitie en vertrouwen uitstraalt. Het advies zal een omvang kennen van maximaal 15 pagina’s. De strekking van het advies is om de weeffouten uit het huidige beleid te halen en de goede elementen te behouden. De nadruk komt te liggen op innovatie, verduurzaming (de procesaanpak) en total cost of ownership. Zowel milieu als sociale duurzaamheid komen in het advies aan bod.’ Lees meer over dit bericht

Stoere taal over Duurzaam Inkopen

Het lijkt erop dat critici van duurzaam inkopen zó hun best doen om alle nadelen ervan te benadrukken dat ze uiteindelijk het kind met het badwater weggooien. Het begon allemaal met een tamelijk neutraal onderzoekje van KMPG naar de knelpunten van het beleid, maar inmiddels bepleiten de Tweede Kamer-fracties van PVV en VVD al in stoere taal voor het afschaffen van duurzaam inkopen. Wat ging er mis?

Oppervlakkig gezien leken de conclusies van het KPMG-onderzoek vernietigend: duurzaam Inkopen levert onvoldoende innovatie op, leidt tot prijsstijgingen en benadeelt kleine bedrijven. Maar wie het rapport goed leest, ziet dat de werkelijkheid wat genuanceerder is. Lees meer over dit bericht

Overheidsbeleid is T-Ford van duurzaam inkopen

‘Het huidige overheidsbeleid is de T-Ford van duurzaam inkopen.’ Deze stelling had ik willen verdedigen op het congres van de Vereniging van Milieuprofessionals in Den Bosch. De geplande paneldiscussie met inkopers en marketeers ging jammer genoeg niet door, maar wie digitaal op deze stelling wil reageren is van harte welkom! Lees meer over dit bericht