Empathie brengt transparantie tot leven

oranje1De discussie over transparantie loopt momenteel hoog op: richtlijnen, best practices en informatieve bijeenkomsten vliegen je om de oren. Heel nuttig allemaal, maar het debat over integrated reporting, stakeholdermanagement en materialiteit zou pas echt tot leven komen als ‘empathie’ onderdeel van het gesprek zou zijn.

Lees meer over dit bericht

Advertentie

Nederland bruist van de duurzame initiatieven

trouw1Terwijl ze in Den Haag kletsen en bezuinigen, veranderen lokale pioniers de economie: minder geld, meer betrokkenheid.

‘Never waste a good crisis’. Als het inderdaad zo is dat een flinke crisis gunstig is voor transitie, dan staan we aan de vooravond van drastische veranderingen op veel gebieden. Acute problemen als  klimaatverandering, schulden, grondstoffenschaarste, de euro, vervuiling, hufterigheid, armoede en eenzaamheid schreeuwen om drastische aanpassingen in de maatschappij. Ondertussen verliest ‘Den Haag’ zichzelf in bezuinigen en geklets, en wenden veel mensen zich teleurgesteld af  van de politiek.  Gelukkig zijn tegelijkertijd al volop hoopvolle voorbeelden te zien van de economie van de toekomst.

Lees meer over dit bericht

‘Tegenbeweging’ haalt MVO-trendrapport niet

truth1De opwarming van de aarde is een mythe, in werkelijkheid koelt de aarde de laatste jaren enigszins af. Het kan best zijn dat het CO2-gehalte de laatste eeuw is toegenomen, maar dat komt niet door menselijke activiteiten. Het verstoken van fossiele brandstoffen heeft nauwelijks invloed op de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. En als dat al zo zou zijn, dan nog heeft dat weinig met klimaatverandering te maken. Het klimaat is altijd al aan veranderingen onderhevig geweest: denk aan de ijstijden. Kortom: klimaatbeleid is dure flauwekul. Lees meer over dit bericht

Nijmegen moet zijn afval waarderen

Ook in Nijmegen staken tientallen mensen op 21 september, de landelijke Keep It Clean Day, een dagje de handen uit de mouwen om zwerfafval op te ruimen. De actie leverde een flinke berg vuilnis op, allemaal achteloos op straat gegooide blikjes, propjes, peuken en andere troep. Maar veel afval bevat waardevolle grondstoffen. Daarom zouden we wel eens wat aandachtiger mogen kijken naar wat we weggooien. Lees meer over dit bericht

Trends in transparantie

‘Transparantie’ is hot. De Volkskrant wijdde laatst een paginagroot artikel aan openheid van grondstofprijzen, het Europees Parlement nam nieuwe rapportageregels aan en in de VS is vorige maand de Dodd-Frankwet aangescherpt, die bedrijven verplicht meer openheid van zaken te geven. Doel is corruptie en belastingontduiking te bestrijden. Actievoerder Simon Taylor in de Volkskrant: “Dictators en kleptocraten houden niet van transparantie”. Lees meer over dit bericht

Vijf duurzaamheidsthema’s voor 2012

In de denktank duurzaamheid van het Financieele Dagblad bespreekt een tiental deskundigen vanavond een aantal grote duurzaamheidsthema´s. De redactie van het FD gebruikt deze discussie als input voor het maken van een speciale editie van FD Outlook. Ik ben er ook bij, samen met onder meer Aart van Veller (Zestiq) , Hans Labohm (duurzaamheidscriticus), Kornelis Blok (professor UU en oprichter Ecofys) en Chokri Mousaoui (Eternal Sun).

Ter voorbereiding op de ontmoeting met mijn gespreksgenoten vanavond geef ik nu alvast een lijstje van onderwerpen waarvan ik inschat dat ze de duurzaamheidsdiscussie in 2012 gaan overheersen: energie, kringlopen, armoede, schaalbaarheid en de organisatie van duurzaamheid. Reacties welkom! Lees meer over dit bericht

GroenLinks wil lichtreflecterende wegdekken

Lichtreflecterende wegdekken kunnen misschien helpen de hoeveelheid energie die Nijmegen nodig heeft voor openbare verlichting terug te dringen. Na mijn oproep op de politieke avond van 28 september heeft wethouder Turgay Tankir toegezegd dit te onderzoeken.

Openbare verlichting is in Nijmegen een grote energieverbruiker. Jaarlijks besteedt de gemeente 570 duizend euro aan stroom voor straatlantaarns. Het verlichtingsplan ‘Zicht op Nijmeegs Licht’ dat wethouder Tankir toen aan de gemeenteraad presenteerde gaat te weinig in op de mogelijkheden om dat stroomverbruik terug te dringen. De wethouder beloofde op korte termijn een nieuwe nota te presenteren waarin de suggesties van de raad verwerkt zijn. Lees meer over dit bericht