Jos Reinhoudt (GroenLinks) in debat met Erik Ziengs (VVD) over ZZP’ers

debatmeterikziengs1Het lijkt erop dat de Haagse coalitiepartijen VVD en PvdA de zelfstandigenaftrek willen afschaffen. Zonder dat kleine fiscale voordeel zouden veel ZZP’ers het financieel waarschijnlijk niet redden. Geen wonder dus dat dit het meest heikele onderwerp was in het debat tussen raadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks en Erik Ziengs, tweedekamerlid voor de VVD. Lees meer over dit bericht

Initiatiefvoorstel voor ZZP’ers unaniem aangenomen

zzp2Het initiatiefvoorstel ‘Verbeter de positie van ZZP’ers in Nijmegen’ is woensdag unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Daarmee krijgen zelfstandigen zonder personeel voor het eerst een vaste plek in het economisch beleid van Nijmegen. Uiteraard ben ik heel blij met de grote steun voor het plan. Ik heb het voorstel namens GroenLinks ingediend, maar bij het schrijven ervan is meegedacht door zeer veel zzp’ers en ondernemersnetwerken in de stad, zoals het CVJO, de Ondernemersvereniging Nijmegen-Noord, de Waarmakerij en de werkgroep LinksGroen. Iedereen bedankt!

Initiatiefvoorstel GroenLinks: meer aandacht voor ZZP’ers

zzpVandaag heb ik mijn initiatiefvoorstel ingediend om de positie van ZZP’ers in Nijmegen te versterken. Het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel is de afgelopen jaren enorm gestegen. In Nijmegen staan ruim 6000 bedrijven als eenmanszaak geregistreerd maar in het economisch beleid van de stad is er nog geen aandacht voor deze groep ondernemers. Dat wil ik met dit voorstel oplossen. Bij elkaar vormen de ZZP’ers een van de grootste bedrijven in onze stad. Ze zijn voor de lokale economie dus van enorm belang. Dat willen we graag terugzien in het beleid. Lees meer over dit bericht

Oproep: hoe krijgt de Nijmeegse ZZP’er een betere positie?

Het aantal ZZP’ers in Nijmegen is de afgelopen jaren enorm gestegen. Bij elkaar vormen ze het grootste bedrijf in onze stad. Daarom wil GroenLinks de positie van ZZP’ers versterken. We hebben een aantal concrete ideeën op papier gezet, maar vragen alle zelfstandige ondernemers in de stad om mee te denken en de voorstellen nog beter, concreter en effectiever te maken. De reacties verwerken we in een initiatiefvoorstel dat we eind november willen indienen.

De afgelopen tijd heb ik met een aantal lokale ZZP’ers overlegd over de beste manieren om de ZZP´ers een betere economische positie te geven. Daaruit zijn de volgende vijf voorstellen naar voren gekomen.

  1. Neem zzp’ers op in de Economische Raad
  2. Versterk het contact tussen de gemeente en de ZZP-netwerken in de stad.
  3. Richt één loket in
  4. Geef ZZP’ers meer kans bij aanbestedingen
  5. Versterk de sociale zekerheid van ZZP’ers.

Hieronder staan per voorstel een toelichting en een vraag. Ik nodig alle ZZP’ers in Nijmegen uit hierop te reageren. Lees meer over dit bericht

Rio+20: Transities naar Duurzaamheid

Het realiseren van een duurzame economie is de grote maatschappelijke uitdaging van dit moment. De ‘Groene Economie’ is ook een van de centrale thema’s voor Rio+20, de VN-bijeenkomst die in 2012 gehouden wordt, twintig jaar na de topconferentie in Rio de Janeiro.

In 1992 ging de discussie nog vooral over milieu, maar tegenwoordig is economie steeds meer de kern van de discussie over duurzame ontwikkeling. Steeds meer komt de vraag centraal te staan hoe we onze economie omvormen tot een Groene Economie.

Gelet op de urgentie van de duurzaamheidsvraagstukken, moet de veelbelovende notie van een ‘Groene Economie’ snel omgezet worden in concrete korte- en lange-termijn maatregelen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Lees meer over dit bericht

Begonnen als ondernemer!

Deze week ben ik officieel begonnen als ondernemer: de visitekaartjes zijn besteld, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geregeld en mijn zakelijke bankrekening is geopend. Onder de naam Duurzame Denkkracht bied ik advies, training en onderzoek aan op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De eerste klanten hebben zich al gemeld, en meer opdrachten lijken onderweg te zijn. Maar er kan nog veel meer bij!

In de afgelopen jaren heb ik bij adviesbureau Beco veel ervaring opgedaan op het gebied van duurzaamheid en MVO. Ik heb bedrijven geadviseerd (onder meer Achmea, Rabobank, Roelofs Wegenbouw, chemiebedrijven) en overheden geholpen (zoals de gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Zeist en Aalten). Een van mijn mooiste opdrachten was zonder twijfel die in Mexico, waar ik mee mocht denken over de duurzaamheidsagenda van Mexico-Stad. Maar het was ook fantastisch om in opdracht van Natuur en Milieu een onderzoek te mogen uitvoeren dat bij publicatie tamelijk geruchtmakend werd, of van klanten te horen dat ze verder waren gekomen met het verduurzamen van hun bedrijf. Lees meer over dit bericht

Tijd voor een nieuwe uitdaging

Vandaag is het mijn laatste werkdag bij Beco. Hoewel ik terugkijk op een periode met veel mooie projecten, sympathieke klanten en fantastische collega’s, ben ik na ruim vijf jaar toe aan een nieuwe, duurzame uitdaging. Het streven naar een duurzame wereld blijft mijn drijfveer, alleen voortaan doe ik dat niet als consultant bij Beco, maar als zzp’er en als politicus. Lees meer over dit bericht